divider-free-img.png

ZOVIRAH

Zovirah není systém pro ty, kteří chtějí s vývojem ještě počkat. Je svobodným rozhodnutím a přináší pomoc a sjednocení. Zvyšuje hladinu energie a s vyšší hladinou energie se probouzí programy pro pozitivnější realitu. Stejná vibrace podporuje stejnou vibraci. 

 

První stupeň zasvěcení Zovirah

Otvírá možnosti a dokáže vyhledat a otevřít i zasuté a potlačené zážitky, staré chování a také navede na nové možnosti. Pomáhá při tvoření pozitivních myšlenek. Je možné jej použít na jakoukoliv vzdálenost. Energie působí do minulosti jakkoliv vzdálené. Nejlépe je použít energii na čištění Přítomnosti Já jsem – léčení proběhne na všech úrovních, v paralelách, dimenzích. Způsobuje očistu od magických úkonů a rozpouští karmu, která byla způsobena použitím magií na všech stupních. Ochraňuje zasvěceného před účinky magií ať starých nebo nových a působí za čas a prostor. Bytost po zasvěcení a při práci s prvními dvěma symboly má posílený imunitní systém a systém vůle. Při opakování a meditacích s prvními dvěma symboly je schopna tvořit ve hmotě takové účinky, které jí srovnají vztahy, otevřou ji většímu dobru a uvědomění. Je schopna si uvědomovat své pochyby a tyto pomocí systému zrušit, upevňuje víru v dobro a čistotu

Druhý stupeň zasvěcení Zovirah

Tento stupeň má dva aspekty – mužský a ženský. Je léčivý pro bytosti lidské i ostatní. Dokonale zvládá přijímání nových informací. Symbol harmonizuje a spoutává síly temnoty, tvoří stav rovnovážným a harmonickým. Pomocí symbolu je možné zjistit příčiny tzv. kruhu opakování a nechtění stoupat v evoluci na vyšší úroveň. Spojuje mateřskou lásku s tvořivostí. Do veškerých úkonů a myšlenek je dána i tato mateřská síla. Funguje na aktivizaci dosud nepoužívaných mozkových sil, tvoří nové mozkové spoje, posiluje pozitivní paměť. Je to symbol tvorby ve hmotě. Síla, která přichází je poskytnuta nekonečnými galaxiemi, které spoluutvářely vesmír. Symbol pomáhá technickému myšlení

Třetí stupeň zasvěcení Zovirah

Tento stupeň s božím plánem tvoří ve snové realitě, která realitu snu pomůže dovést do reality hmoty. Spojí sílu nekonečna se silou přítomného okamžiku, totálního přijetí reality a tvoření vlastní síly, vlastně vede ke tvoření ve hmotě. Pomáhá odstraňovat překážky. Je to sjednocení, totální bytí v okamžiku vědomí sebe sama. Telepatie, mentální síly se realizují.

Završující zasvěcení Zovirah

Prosperita, zatím završuje celý systém zasvěcování. Spojí veškeré ostatní symboly , působí velmi lehce a jemně a silně, jako ostatní symboly. Pomáhá tvořit hojnost, budete-li mít chtění a budete tvořit ve stavu tady a teď a posílat jeho energii do nových obrazů své existence, jemně pomůže při odstraňování problémů a omylů dosavadního života. Je symbolem projevů Boha lásky, milosti a štěstí.

 

RÁDA TĚ PROVEDU CESTOU POZNÁNÍ

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

Zasvěcení probíhá na základě mých osobních zkušeností a certifikace v tomto systému s několikaletou praxí.

Zasvěcení probíhá dálkovou formou, která je pro klienta pohodlná a plnohodnotná.

Učení tohoto systému obsahuje:

Zasvěcením může projít pouze klient, který je držitelem jakéhokoliv mistrovského ukončení v některé z linií – REIKI, SHAMBALLA, SEICHIM. 

Zasvěcením Tě provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií 

 Boženka Papáčková

💌 vedomemistrovstvi@seznam.cz

OBJEDNÁVKA ZASVĚCENÍ

Zasvěcení si můžete objednat na uvedeném e-mailu. Co nejdříve Vás budu kontaktovat, kde si domluvíme termín a čas zasvěcení. 

V případě, že Vás nebudu kontaktovat do 3 pracovních dní, je možné, že se email někam zatoulal, proto prosím o další kontaktování. 

vedomemistrovstvi@seznam.cz

CENA ZASVĚCENÍ: 2.500 KČ