LÉČENÍ

ZDROJOVÉ LÉČENÍ

Vibrace naší planety Země se neustále zvyšují. Stejně tak se zvyšují naše osobní vibrace. Všechno se rychle mění, roste a my podléháme této duchovní evoluci, protože směřujeme stále více k následování Světla v nás. 

Tam, kde moderní zdravotnické metody nestačí, kde energetické léčení přináší pouze dočasnou úlevu, tam můžeme využít Zdrojové léčení. Tato technika je napojena na Zdrojové léčivé kanály, které na nás působní jako na kompletní strukturu lidské bytosti. Nemoc je vždy projevem nějaké disharmonie sídlící v naší mysli, vědomí, v DNA nebo v přesvědčení. K tomu, by mohlo dojít k uzdravení, nestačí se zahalit do léčivé energie různých systémů, je potřeba zacílit své uvědomění na zdroj samotné nemoci. A nemoc, ta vždy ukazuje na nějakou nerovnováhu mezi tělem a duší. 

K plnému uzdravení tedy může dojít pouze v případě, že pochopíme daný blok v našem systému a následně jej odstraníme. Pod tlakem emocí, které dnešní doba přináší je více než vhodné pravidelně odstraňovat tyto bloky dříve, než se samotná nemoc projeví. 

JE NEZBYTNÉ SI UVĚDOMIT, ŽE SVÉ NEMOCI MŮŽEME LÉČIT POUHÝM UVĚDOMĚNÍM SI SAMA SEBE.

CO LZE LÉČIT

ZDROJOVÉ LÉČENÍ můžeme využívat v případě všech nám známých nemocí. Tuto metodu lze využít také jako formu prevence nebo při práci sama na sobě, kde mohou vyvstávat různé semínka disharmonií, které můžeme zpracovávat ještě před propuknutím nemoci. 

POZOR: toto léčení se nedoporučuje při psychických nemocí či užívání psychotropních látek.

Sama tuto techniku léčení praktikuji několik let. Oproti jiným možnostem, mi nabízí kompletní péči v rámci mého zdraví.

LÉČENÍ OBSAHUJE

Jedná se o kompletnější pojetí nemoci. Kde nepracujeme pouze s léčivou energií, která působí na daný problém, ale přinášíme uvědomění do původu nemoci.

POZOR: technika nenahrazuje zdravotnickou péči, ale působí na rovině emoční/mentální což ovlivňuje naše zdraví. 

JAK ZDROJOVÉ LÉČENÍ PROBÍHÁ

Ve stanovenou dobu, kterou si domluvíme, si vyhradíte čas pouze pro sebe. Nenecháte se ničím rušit a pouze spočinete v naprostém uvolnění. Já na vašem těle začnu dálkově pracovat, kde vás umístím do posvátné pyramidy s paprsky ZDROJOVÉHO SVĚTLA. Poté začíná samotné léčení. Tato energie  proudí zhruba hodinu, kde opravuje poškozená místa nemocí. Nejedná se o žádný zázrak, kde se rázem uzdravíte, ale o proces, kterému musí každý klient věnovat svoji pozornost. Tedy, po ukončení tohoto léčení, budete postupně vnímat uvolněné bloky a bude na vás, zda s nimi začnete pracovat a přepisovat je či nikoliv. Jakmile se ZDROJOVÁ ENERGIE dotkne disharmonie ve vašem těle, toto místo se vědomě aktivuje – vy si uvědomíte příčiny, původ a téma samotné nemoci. Získáte tak možnost vědomé práce na svém fyzickém těle. 

Po několika dnech proběhne druhá fáze léčení. Postup je stejný s tím rozdílem, že ZDROJOVÁ ENERGIE zde zaceluje místa nemoci. 

ÚČINKY LÉČKY pociťuje klient okamžitě po první fázi léčení. Následuje vědomá práce, kde pro vás vypracuji záznam léčení. Dozvíte se o své nemoci, o tom co ji způsobuje a také možnosti jak s touto disharmonií pracovat. Až budete cítit, že je čas na zaléčení, domluvíme si druhá termín, který je v ceně celého jednoho procesu. 

DÁLKOVÉ LÉČENÍ

ZDROJOVÉ LÉČENÍ

Pohlédni moudrosti své nemoci do očí a najdi sílu léčení, kterou v sobě všichni máme.

* CENA ZAHRNUJE 2X DÁLKOVÉ LÉČENÍ
* CENA DÁLKOVÉHO LÉČENÍ - 999 KČ