E-BOOK

VĚDOMÁ PRÁCE SE STRACHY

Ten, kdo si myslí, že nemá strachy, ten jich má vždy nejvíce. 

Strach je primitivní lidská emoce. Je to emoce, která má jednu z nejnižších vibrací, proto tolik poškozuje náš život. Jde o řetězovou reakci v mozku, která začíná stresovým stimulem a končí uvolňováním chemikálií (hormonu), které způsobují rychlé bušení srdce, rychlé dýchání, svalové napětí a další projevy, mimo jiné také známé jako reakce na boj nebo útěk.

Stimulem může být cokoliv co ve vás vyvolává obavy.

Strach je zabiják snů a brání v úspěchu a štěstí. Je mnoho lidí, kteří měli velké sny a vize a nemohou toho dosáhnout. Uvnitř těchto lidí je uzamčený velký potenciál, ale právě obavy se stali jejich úhlavním nepřítelem, který jim nedovoluje jít do akce. Nejhorší na tom je, že takový člověk se díky tomu spokojí s málem, zabije v sobě své sny, vize a tím i své srdce a umírá. Patříte k těmto lidem i vy? Nežijete svůj život naplno, nebo nejste nejlepší verzí sebe samého, protože vaše obavy vám vzali život.

Strach je emoce, která vzniká jako reakce na hrozící nebezpečí (skutečné či myšlené). Chrání nás před hrozícím nebezpečím.

Strach je emoce, emoce, která vzniká jako nějaká reakce na hrozící nebezpečí. To nebezpečí může být skutečné anebo jenom v naší hlavě, a to je ten největší problém. To znamená, že nejenom skutečné nebezpečí ale i něco co si v našich myšlenkách vytvoříme. Ta emoce nebo ten strach nás chrání. To znamená, že pokud je to nebezpečí skutečné a reálné pak nás strach chrání. Veškeré strachy jsou reakcí na naši mysl.

E-BOOK

VĚDOMÁ PRÁCE SE STRACHY

Po zakoupení e-booku obdržíte heslo, kde se jeho pomocí přihlásíte tlačítkem OTEVŘÍT E-BOOK.