divider-free-img.png

TELEPATIE KI

Telepatie je nadsmyslový fenomén, ke kterému může dojít kdykoliv a kdekoliv. Existuje pro její vyjádření více označení: Dejvu’s, jasný sen, předtucha, vize. Tento fenomén se vyskytne již tehdy, když mohou dva lidé vzájemně ukončit větu nebo když si současně řeknou stejnou větu. K telepatii dojde, i když ji vůbec nerealizujeme: zvoní telefon a ty víš ještě dříve, než zvedneš sluchátko, kdo volá. Na někoho myslíš a už ten dotyčný stojí přede dveřmi. Mnoho lidí říká, že jde o náhodu. Nazývám to synchronizací, protože potom přece náhle zjistíme, že vše se děje z určitého důvodu a že existuje pro všechno důvod. Nic se neděje jen tak!!!

Všichni máme telepatické schopnosti, někdo silnější, než ti druzí. Mnozí je připisují náhodě a ostatní se chtějí za tu fasádu podívat.

Telepatie se odvozuje z řeckého slova tele, což znamená dálka a ze slova pathe, což znamená vnímání, pocit/příjem. Je to nadsmyslový fenomén, při kterém dochází k přenosu myšlenek. Taková komunikace obsahuje nápady, pocity, události nebo obrazy.

 

 

RÁDA TĚ PROVEDU CESTOU POZNÁNÍ

 

Zasvěcení ti pomůže zesílit rozšířit tvé telepatické schopnosti a vědění, proč se to vše děje a pomůže ti akceptovat tento nádherný dar, tuto schopnost. Není nic, z čeho bys měl/a mít strach. Každý se narodil s nadsmyslovým vnímáním, jen jsme se mu během našeho stárnutí vzdálili a sami jsme se před ním uzavřeli. Není na tom nic zvláštního nebo neuvěřitelného, je to zcela normální stav.

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

Zasvěcení probíhá na základě mých osobních zkušeností a certifikace v tomto systému s několikaletou praxí.

Zasvěcení probíhá dálkovou formou, která je pro klienta pohodlná a plnohodnotná.

Učení tohoto systému obsahuje:

Zasvěcením může projít kdokoliv. 

Zasvěcením Tě provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií 

 Boženka Papáčková

💌 vedomemistrovstvi@seznam.cz

OBJEDNÁVKA ZASVĚCENÍ

Zasvěcení si můžete objednat na uvedeném e-mailu. Co nejdříve Vás budu kontaktovat, kde si domluvíme termín a čas zasvěcení. 

V případě, že Vás nebudu kontaktovat do 3 pracovních dní, je možné, že se email někam zatoulal, proto prosím o další kontaktování. 

vedomemistrovstvi@seznam.cz

CENA ZASVĚCENÍ: 1.000 KČ