divider-free-img.png

SHAMBALLA

JEDNÁ SE O ZÁKLADNÍ MULETIDIMENZIONÁLNÍ SYSTÉM

divider-free-img.png

SHAMBALLA

Multidimenzionílní léčebný systém.

SHAMBALLA 1024

SHAMBALLA je multidimenzionální léčebný systém, který je dostupný všem, bez předchozích zkušeností nebo jiných zasvěcení. Řadíme jej mezi základní systémy, kde SHAMBALLA otevírá dveře až k mistrovství.

SHAMBALLA 2002

SHAMBALLA 2002 je novější a rozšířenější systém, který obsahuje 2002 symbolů, kde do Vaší aury bude vpraveno dalších 978 symbolů. Jedná se o vyšší systém, který očišťuje a přelaďuje naší duši k vyšší úrovni poznání. Obsahuje čtyři klíče k duchovní práci. 

SHAMBALLA 3110

Energie SHAMBALLA 3110 je označována za vysoce multispektrální systém, který obsahuje širší a hustší paprsky, které jsou odlišné tvarem i počtem, oproti 2002.

SHAMBALLA D12

Jedná se o zasvěcení o 12 ti dimenzionálních stupňů. Iniciace obsahuje celkem 12 zasvěcení, která jsou prováděna ve dvou termínech. D12 je navazující systém IV. stupně SNAMBALLA 1024 ( musíte mít I. II. III. IV. stupeň 1024 ).

KRISTOVA SHAMBALLA

Kristova Shamballa ukončuje celou linii Shambally. Úžasné energie Kristovy Shambally si můžete vychutnat při velmi silném zasvěcení. Práce s touto energií je silná, účinná.

Hlavním tématem je Kristus a Panna Marie, což prezentuje mužskou a ženskou energii (vyrovnává jing a jang). Je nutné vyrovnání těchto energií i v každém z nás.