divider-free-img.png

RA-SHEEBA

Zasvěcení boha Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého centrálního slunce, mistrů Ra-Sheeba (y).

Energie Ra-Sheeba je velmi silnou částí dostupné kosmické energie. Nejedná se o rozšířenou léčebnou techniku Reiki podle japonského léčitele dr. Usui, energie Ra-Sheeba je několikanásobně silnější a je nepopsatelná, musí se zkrátka prožít. Jedná se o zasvěcení boha Slunce Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého centrálního slunce a mistrů Ra-Sheeby. Původ Ra-Sheeby nalezneme v tajemném Egyptě, kdy měli možnost přístupu k této úrovni tzv. strážci. Jediný, kdo měl sílu zasvěcení do této techniky předat lidem, byl faraon. Po smrti faraona již zasvěcení nebylo možné, a s postupným odchodem strážců energie Ra-Sheeba mizela i sama energie Ra-Sheeba.

V současné době se frekvence naší planety i kolektivní frekvence lidstva zvýšily natolik, že se tito „hlavní představitelé“ opět vrátili na „jeviště“, jsou opět připraveni s touto energií pracovat. Dnes by měla být mnohými udržována a bude hodnotnou podporou vzestupu. Pokud může dostatečné množství lidí tuto energii udržet a jsou zároveň schopni prokázat integritu, pak bude nastartován tok energie jako nikdy předtím.

„Ra“ – představuje mužský prvek energie Slunce

„Sheeba“ – zastupuje ženskou část pilíře léčivé energie – kreativní, radostný a čistý sexuální výraz lásky, která nám pomáhá na cestě duchovního vzestupu.

Terapie energií Ra-Sheeba probíhá přímo na úrovni energetických center – čaker, na úrovni našeho biologického systému, pracuje na duchovním těle, mění elektro-magnetické pole. Učí a spojuje nás s čistou, radostnou a – na rozdíl od jiných směrů – též sexuální láskou (dovoluji si zde upozornit, že se jedná zejména o harmonizaci prvků ženské a mužské energie v jedné osobě – v tomto směru nejsou vyučovány praktiky tantry :-). Sjednocení a harmonizace ženské a mužské energie v jednotlivé osobě napomůže nejenom v komplexním duchovním vzestupu, ale také k lepšímu porozumění opačnému pohlaví a rovněž ke kvalitnějším sexuálnímu prožitkům ve spojení s duchovní energií….

Zasvěcení do Ra-Sheeby změní vaše frekvence, změní barvy vaší duše a otevře vás proudu lásky uvnitř vás samotných.

 

Jak poznáme, že jsme připraveni k zasvěcení do Ra-Sheeby?

Budete rezonovat s myšlenkou a frekvencemi zasvěcení do Ra-Sheeby. Budete tuto energii kdesi ve svém nitru znát, jen do ní musíte být znovu zasvěceni. V současné době se jedná o ty, kteří se „vrátili“ a chtějí být znovu „strážci“ a držiteli energie Ra.

 

1. stupeň Ra-Sheeba

Zvýší a zesílí frekvence vašeho energetického pole, otevře vás k vyššímu stavu uvědomění a tím podpoří váš pozitivní vliv na bezprostřední okolí. V tomto stupni obdržíte následující symboly a výklad techniky léčení:

* Klíč, dech života* Spojovací cesta* Velký napravovatel* Cesta léčení* Gejzír* Tón, jádro* Symbol k odstranění účinků negativní energie* Ochrana sebe sama před znečištěnými zdroji* Symbol k zajištění linie čistého světla a čistých frekvencí* Symbol pravdy* Symbol rovnováhy pro duchovní a hmotné záležitosti* Symbol pečeť hrobky faraona* Symbol pečeť Isidina

V době mezi prvním a druhým stupněm můžete zažít tzv. emocionální detoxikaci, kdy budete opouštět to, co už nepotřebujete, co nebude rezonovat s vaším změněným energetickým polem a s vaší nově nastoupenou cestou „strážce“ energie Ra-Sheeba.

2. stupeň – Mistr Ra – Sheeby

Naladění do dalšího stupně vám pomůže zvýšit a ukotvit energii Ra-Sheeba, čímž získáváte předpoklady stabilněji udržet vyšší frekvence ve svém energetickém poli. Vaše duchovní a terapeutické schopnosti mohou více expandovat, vaše intuice bude posílena, udržením silné energie Ra-Sheeba máte větší možnost být radostnější a šťastnější. Bude posíleno vaše spojení s frekvencí lásky a se Zdrojem. Budou vám předány mistrovské symboly k technikám určeným pouze pro mistry energie Ra-Sheeba, různé techniky zaměřené na osobní mistrovský vzestup. Součástí druhého stupně je i symbol pro tzv. astrální cestování, dále obdržíte symbol k aktivaci tzv. indigových a jasnozřivých dětí, jenž jim může pomoci vzpomenout si na úkoly jejich pozemského bytí.

Mistr Ra-Sheeby je schopen využít zvláštní soubor symbolů, které usnadní léčení biologického systému, čaker, energetického pole i duchovního těla. Další soubor symbolů je používán v práci s polaritou lidské psychiky, aktivuje naši božskou sexualitu přes sjednocení našich ženských a mužských aspektů.

 

RÁDA TĚ PROVEDU CESTOU POZNÁNÍ

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

Zasvěcení probíhá na základě mých osobních zkušeností a certifikace v tomto systému s několikaletou praxí.

Zasvěcení probíhá dálkovou formou, která je pro klienta pohodlná a plnohodnotná.

Učení tohoto systému obsahuje:

Zasvěcením může projít pouze klient, který je držitelem jakéhokoliv mistrovského ukončení v některé z linií – REIKI, SHAMBALLA, SEICHIM. 

Zasvěcením Tě provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií 

 Boženka Papáčková

💌 vedomemistrovstvi@seznam.cz

OBJEDNÁVKA ZASVĚCENÍ

Zasvěcení si můžete objednat na uvedeném e-mailu. Co nejdříve Vás budu kontaktovat, kde si domluvíme termín a čas zasvěcení. 

V případě, že Vás nebudu kontaktovat do 3 pracovních dní, je možné, že se email někam zatoulal, proto prosím o další kontaktování. 

vedomemistrovstvi@seznam.cz

CENA ZASVĚCENÍ

I. stupeň – 2.200 Kč

II. stupeň – 2.500 Kč