divider-free-img.png

PSYCHICKÁ REIKI

Každý člověk má psychické schopnosti. kde se síla těchto schopností u každého z nás liší. Je závislá na naší otevřenosti a uvědomění si. Mnoho lidí tyto schopnosti nevyužívá nebo je využívá nevědomě či velmi omezeně.

Psychická reiki tyto naše schopnosti otevírá a rozšiřuje, čímž současně čistí naše mentální tělo.

Naše vnímání zahrnuje pět fyzických, pět psychických a pět duchovních smyslů. Nám všem je důvěrně známá „pozemská“ řeč pocitů, kdy naše fyzické tělo vnímá okolí pomocí svých očí, uší, nosu, prostřednictvím úst a hmatu. Kromě toho ale dennodenně používáme také mediální smysly, kdy v určitou dobu jednoduše a najednou víme, co máme přesně dělat, nebo jasně cítíme, co je pro nás dobré a co naopak není. S psychickou reiki tedy budeme pracovat na mediálním cítění, mediálním čichu, mediálním vědění a na mediálním zraku.

 

 

Uvědomíme si, že levá hemisféra mozku je logická, paměťová. Že, pravá hemisféra nám umožňuje intuitivní a prostorové vnímání. Naučíme se vciťovat jemné vibrace, komunikovat s duchovním světem, vidět a slyšet světlo a touto cestou dojdeme k rozvinutí naší osobnosti.

Psychickou Reiki nepředáváme, neléčíme jí, ale použijeme pouze pro sebe, pro aktivaci třetího oka, zlepšení schopností a vlastností. Nejedná se tedy o léčitelskou linii, ale o linii osobního rozvoje, kde vám jsou vloženy symboly do čaker a aury. Budete silněji vnímat vibrace prostoru okolo sebe, víc cítit vůně, zlepší se vizualizace, intuice se prohloubí, což je potřebné například u kartářů, léčitelů, diagnostiky, či práce s kyvadlem, apod.

 

RÁDA TĚ PROVEDU CESTOU POZNÁNÍ

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

Zasvěcení probíhá na základě mých osobních zkušeností a certifikace v tomto systému s několikaletou praxí.

Zasvěcení probíhá dálkovou formou, která je pro klienta pohodlná a plnohodnotná.

Učení tohoto systému obsahuje:

KAŽDÝ STUPEŇ OBSAHUJE JEDNO ZASVĚCENÍ.

Zasvěcením I. stupně může projít kdokoliv. Zasvěcením II. stupně může projít pouze klient, který je držitelem jakéhokoliv mistrovského ukončení v některé z linií – REIKI, SHAMBALLA, SEICHIM. 

Zasvěcením Tě provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií 

 Boženka Papáčková

💌 vedomemistrovstvi@seznam.cz

OBJEDNÁVKA ZASVĚCENÍ

Zasvěcení si můžete objednat na uvedeném e-mailu. Co nejdříve Vás budu kontaktovat, kde si domluvíme termín a čas zasvěcení. 

V případě, že Vás nebudu kontaktovat do 3 pracovních dní, je možné, že se email někam zatoulal, proto prosím o další kontaktování. 

vedomemistrovstvi@seznam.cz

CENA ZASVĚCENÍ

I. stupeň – 1.500 Kč

II. stupeň – 1.500 Kč