OTÁZKY A ODPOVĚDI K ZASVĚCENÍ

Většina duchovních mistrů doporučuje dálkové zasvěcení. Jsem stejného názoru, protože tímto způsobem má klient zajištěnu naprostou uvolněnost a pohodlí ve svém vlastním prostoru. Energie zasvěcení u dálkové formy je plnohodnotnou a v některých případech i silnější formou zasvěcení.

Ke každému zasvěcení je potřeba přistupovat jako k vyjímečné iniciaci, kde se propojujeme s vybranou energií. Doporučuji zajistit si nerušený prostor v časovém horizontu 30 – 50 minut. Prostředí si můžete obohatit o vonné tyčinky, příjemnou hudbu nebo si připravit své talismany apod. Vše může proběhnout v bytě nebo i venku ve volné přírodě.

Při samotném zasvěcení můžete sedět nebo ležet. Nekřižte nohy a klidně dýchejte, zavřete si oči a jen vnímejte své tělo. Pokud usnete, vůbec to nevadí. 

Před samotným zasvěcením můžete jíst lehčí stravu a určitě se vyvarujte alkoholu. Je vhodné hodně pít a to i po zasvěcení, kde může probíhat energetické čištění a voda dopomůže k odplavení.

Při jakékoli formě nemoci a nachlazení se zasvěcení nedoporučuje. Nemoc nám odebírá životní energii a zasvěcení může spustit čistící procesy v těle, což by mohlo vést k náročnosti na náš organismus.

Po každém zasvěcení může dojít k emočním výkyvům. Je to způsobeno čištěním těla a energetických drah. Může se také zviditelnit nějaký blok, kde se doporučuje nechat vše volně proběhnout. 

K opakovanému naladění se na vybranou energii je možné po dohodě.

Pokud nepracujeme delší dobu se zasvěceným systémem, může být opakované zasvěcení žádoucí formou vzpruhy.

Při obdržení certifikátu se nikdo nikdy nestává Mistrem. Certifikát je doklad o provedení iniciace a neopravňuje nikoho k vykonávání praxe. Mistrem se stáváme minimálně rok po zasvěcení. Bohužel na tuto skutečnost není v dnešní době brán ohled. 

Mezi jednotlivými zasvěceními je třeba dodržovat minimální rozestup, který Mistr doporučí. Při nedodržení může docházet ke křížení energií nebo se zasvěcovací energie neudrží.

Doba hájení je období po zasvěcení. Zpravidla se jedná o 3 – 7 dní, kdy energie zasvěcení tzv. dosedá a klient v tuto dobu hájí své nové energie. U velkých systémů jako je USUI REIKU, toto období trvá 28 dní. V tuto dobu není možné podstupovat další zasvěcení. 

Tělo se zde čistí, ztotožňuje se s novou energií a zvyká si na ni.

Pokud prostřednictvím iniace přijmete léčebný systém, pak s ním můžete začít pracovat prakticky hned. Chcete-li předávat zasvěcení dál, musíte se nejprve stát Mistrem a to i Mistrem učitelem. Učitelský stupeň nabízí málo systémů – doporučuji USUI REIKI. Nezapomeňte, že mistrovský titul není učitelský! 

Praxe pro předávání zasvěcení je různá. Je však důležité říci, že čím déle se systémem pracujete, tím moudřejšími se stáváte. Proto nespěchejte. Uspěchané iniciace nemají správnou váhu neboť se jedná o duchovní praxi a tu nikdy nelze uspěchat.  

DALŠÍ DOTAZY RÁDA ZODPOVÍM – 💌vedomemistrovstvi@seznam.cz