divider-free-img.png

LIGHTARIAN KI

LIGHTARIAN KI ZASVĚCENÍ I. A II. STUPEŇ

Lightarian-Ki a Lightarian Reiki™ jsou dva naprosto stejné systémy reiki a ve stejném rozsahu, pouze s tím rozdílem, že linie Lightarian Reiki™ je linie registrovaná v Lightarian Institute for Global Human Transformation (USA). A právě z důvodů této registrace je linie Lightarian Reiki™ mnohonásobně dražší, než Lightarian-Ki, kterou je možné šířit volně, tedy bez registrace. Proto má také mírně odlišný název jen s příponou „ki“ (ki = energie).

Lightarian Reiki pracuje s nanebevzatým Mistrem Buddha, nezaměňujte ho však s historickým Boddhou. Je pramenem a inspirací Lightarian Reiki™. Jeho přáním je: Reiki zjednodušit a ukázat lidstvu pravou povahu Reiki. Jemnohmotně vibrující povaha Lightarian Reiki energií dodává potenciální a efektivní frekvence, které jsou toho času k dosažení. Tato zvláštní a dále rozvinutá forma Reiki nám byla dána, abychom si zvětšili náš energetický stupeň a abychom urychlili náš osobní rozvoj.

Lightarian Reiki™ (čteme: Lej-ter-i-en) byla channelována a vytvořena Jeannine Marie Jelm v roce 1997. Z její práce vznikla rozšířená forma systému Reiki, která vyniká pro své možnosti léčby skrze intenzivnější energie. Kdo chce být zasvěcen do Lightarian Reiki™, musí být na přání Jeannine Marie Jelm, po každém zasvěcení od svého učitele registrován u Lightarian Institute for Global Human Transformation. S tím je dán základ, aby každý učitel dostal jen originální skripta od této organizace a předal je dál na svého žáka, což ale přirozeně zvyšuje cenu. Tímto má být dosáhnut jednotný standart podkladů pro tento systém.

Lightarian Reiki™ obsahuje 6 Levelů, které však byly směstnány do 4 stupňů a do 4 tréninkových skript (jsou v několika jazycích mimo češtiny), podle kterých se učí (Lightarian Reiki I & II, III, IV a V & VI). Každý stupeň obsahuje jedno zasvěcení. Přímo po každém absolvování každého stupně je student oprávněn zasvětit jiné do toho samého stupně (tedy ne až od 4 stupně jako například u Usui Reiki). Každý student je po absolvování Lightarian Reiki I & II od svého Mistra/Učitele nahlášen v Lightarian institutu a tam registrován, což ho pak opravňuje k řadě různých nabídek (např. přídavná skripta).

Lightarian-Ki je bez registrace. Je stejného rozsahu a v pocitech je možná silnější než Lightarian Reiki™, protože zde u Lightarian-Ki je těch 6 stupňů vtěsnáno do 2 zasvěcení. První zasvěcení je pro uživatelský stupeň a druhé zasvěcení je pro Mistra/Učitele v tomto systému. Jsou to celkem 2 zasvěcení – a v systému je i Lightarian Buddhic Boost, což je jednoduché zasvěcení, které tvoří jakýsi druh „energetického mostu“ mezi Usui Reiki a Lightarian Reiki™ a připraví žáka na vysokovibrační energetické pásy Lightarian Reiki™. Jak už bylo řečeno, Lightarian-Ki je oproti původní registrované verzi podstatně levnější.

Podle náhledu Lightarian institutu je Lightarian Reiki 8-násobný léčebný paprsek. Usui Reiki tvoří se svými třemi stupni základ, Karuna Reiki a Lightarian Buddhic Boost tvoří pak další paprsek a pak přichází dalších 6 rovin Lightarian Reiki™. Říkají, že je to jako kytara s osmi strunami, kde ta nejhlubší struna je Usui, pak Karuna a nakonec 6 nejvyšších strun Lightarian. Dohromady pak tvoří akord. Každému pacientu pak nabízí tu správnou frekvenci, kterou právě potřebuje. Pracuje se zde bez symbolů, jen s úmyslem.

Předpokladem k obdržení zasvěcení do Lightarian Reiki™ je I. a II. stupeň Usuiho reiki, Karuna Mistrovský stupeň anebo nějaký Mistrovský stupeň z „nových energií“. Tímto má být zabráněno, aby nepřišel někdo do styku s Lightarian Reiki™ zasvěcením, jehož vlastní tělesný energetický systém ještě není připraven na vyšší frekvence.

I. stupeň

Toto je uživatelský stupeň pro všechny žáky. Zahrnuje v sobě Level 1 až 4 z registrované verze Lightarian Reiki™. Z toho důvodu možná budete zasvěcení pociťovat jako silnější, než v oficiální registrované verzi.

II. stupeň – Mistr/Učitel

Toto je stupeň pro získání certifikátu na Mistra/Učitele. Tento stupeň v sobě zahrnuje Level 5 a Level 6 z oficiální registrované verze Lightarian Reiki™. Předpokladem pro absolvování mistrovského stupně je Mistr/Učitel Karuna-Ki a Mistr/Učitel v kterékoliv „nové energii“ (např. Kundalini, FSL, Imara, Shamballa 1024 apod.).

 

 

 

RÁDA TĚ PROVEDU CESTOU POZNÁNÍ

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

Zasvěcení probíhá na základě mých osobních zkušeností a certifikace v tomto systému s několikaletou praxí.

Zasvěcení probíhá dálkovou formou, která je pro klienta pohodlná a plnohodnotná.

Učení tohoto systému obsahuje:

Zasvěcením může projít pouze klient, který je držitelem jakéhokoliv mistrovského ukončení v některé z linií – REIKI, SHAMBALLA, SEICHIM. 

Zasvěcením Tě provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií 

 Boženka Papáčková

💌 vedomemistrovstvi@seznam.cz

OBJEDNÁVKA ZASVĚCENÍ

Zasvěcení si můžete objednat na uvedeném e-mailu. Co nejdříve Vás budu kontaktovat, kde si domluvíme termín a čas zasvěcení. 

V případě, že Vás nebudu kontaktovat do 3 pracovních dní, je možné, že se email někam zatoulal, proto prosím o další kontaktování. 

vedomemistrovstvi@seznam.cz

CENA ZASVĚCENÍ: 2.500 KČ