E-BOOK

LÉČENÍ SAMA SEBE

NEMOC JE PROJEV DISHARMONIE V NAŠÍ EMOČNÍ ROVINĚ. POROZUMĚT NEMOCI NEMUSÍ BÝT TĚŽKÉ, POSLOUCHÁME-LI  SRDCEM AŘÍDÍME SE MYSLÍ.

Nemoc vzniká tam, kde je organizmus vystaven dlouhodobým, uvědomovaným i neuvědomovaným, negativním emocím. Ty lze rozdělit do tří skupin – emoce zlosti, emoce smutku a emoce strachu. Jejich vlivem jedinec propadá emočnímu stresu, jehož tlak blokuje tok životní energie. Pokud dojde k blokaci životní energie, vznikne základ nemoci, který se zpravidla projevuje v několika fázích.

Kurz je vhodný k práci s nemocí, ale i jako prevence.

Nemoci nás provází od nepaměti. Nemoc je fyzický projev našich duševních procesů, kde nedokážeme slyšet hlas duše a vidět procesy nesprávné životní cesty a našeho uvažování. Je to cenný zdroj, který nás vede k pochopení a ve své podstatě nám nabízí klíč ke všem nemocím.

Nemoc je tak jako cokoli jiného v našem životě, zrcadlem našich vnitřních myšlenek a přesvědčení. Naše tělo k nám stále promlouvá a my si máme najít čas na to, abychom je vyslechli. Způsoby myšlení a mluvení vytváří chování a držení těla a tím i pohodu nebo nepohodu.

 

Naučíme se porozumět nemoci a nahlédneme do čakrového systému jakožto do mapy našeho zdraví. Projdeme rozhovorem s danou nemocí a propojíme se s léčivou energií Zdroje. Naučíme se nemoc prosvítit a také prodýchat k jejímu uvolnění. Vytvoříme si energetickou mentální banku a zaměříme se na cílené léčení nemoci. Budeme se věnovat barvám a jejich vlivu na naše zdraví a nakonec si uděláme rituál na zbavení se nemoci.
Součástí kurzu je také vedená meditace.


Kurz obsahuje písemné materiály a mp4 meditaci. 

E-BOOK

LÉČENÍ SAMA SEBE

Po zakoupení e-booku obdržíte heslo, kde se jeho pomocí přihlásíte tlačítkem OTEVŘÍT E-BOOK.