VĚDOMÉ MISTROVSTVÍ

LÉČENÍ RODOVÝCH LINIÍ

Jako lidstvo procházíme silnou transformací, která nás vede k Novému Zlatému Věku. Toto období přechodu sebou nese hluboké čisticí procesy, které nelze opomenout v naší rodové zátěži. Abychom mohli v této evoluci lidstva stoupat spolu s vývojem děje celé transformace, která je nevyhnutelná, musíme mít zvládnutá témata našeho rodového zatížení, protože naši předci v nás stále žijí a i oni jsou součástí celku. 

Rodina je považována za uzavřený systém, kde cokoliv se komukoliv přihodí, působí na celek tohoto uzavřeného systému. V tomto systému na každého jednotlivce působí pozadí minulosti předků – jak v dobrém, tak ve zlém. 

Čištěním rodových linií, vzdáváním úcty a respektu našim předkům, se zbavujeme limitujících oblastí v našem životě, jako je neúspěch ve vztazích, finanční omezení, zdravotní problémy a další vzorce. Také připravujeme cestu našim potomkům do přechodu Nového Zlatého Věku. 

PILÍŘE RODOVÝCH LINIÍ

= LÉPE POZNAT SAMI SEBE A SVÉ RODOVÉ VZORCE CHOVÁNÍ =

= UZDRAVIT SVÉ SPECIFICKÉ PROBLÉMY ČI NEMOCI = 

= ROZPUSIT RODOVOU KARMU A OSVOBODIT SEBE I BUDOUCÍ GENERACE = 

Pamatuj, že to, co za svůj životní úkol, který máš od svého rodu nevyřešíš, to automaticky předáváš svým potomkům. Koloběh života rodu je tedy nekonečný a záleží jen na Tobě, jaký bude jeho další vývoj. 

ON-LINE KURZ

LÉČENÍ RODOVÝCH LINIÍ

Po zakoupení kurzu obdržíte heslo, kde se jeho pomocí přihlásíte tlačítkem OTEVŘÍT KURZ.

Již v průběhu kurzu poznáš hluboké změny ve svém chování a myšlení. Bude to jednoduše proto, že se odpojíš od myšlenkových forem svých předků, kteří negativně energeticky působí na Tvůj život. 

JAK TO TEDY CELÉ FUNGUJE?

Prostřednictvím rodového Já, což je centrum neviditelného prostoru, kde se shromažďují vzpomínky, úspěchy, neúspěchy a emocí každého jedince rodu, se utváří rodový prostor celku ( rodová karma – DNA ). Tato rodová karma zasahuje 9 – 12 generací zpět. Znamená to, že tyto generace výrazně ovlivňují náš současný život. Proto se v našich životech objevuje tolik vzorů, které způsobují následně problémy.
 

PRÁVĚ TY JSI NOSITELEM KARMY SVÉHO RODU! 

Když přijdeme na svět, jsme ovlivněni mnoha faktory. Jsme povoláni svými předky, abychom jako pokračovatelé rodu, pracovali na rodových tématech, která nejsou dořešena a v systému rodu způsobují blokace. Je tedy žádoucí na těchto tématech pracovat. Vyléčit bolesti, křivdy, ale i zrady, omezení a další neúspěchy. 
 
Dále přebíráme mnohé vzory chování našich předků a stejně tak některé nemoci. V mnoha rodech se po generace objevují stejné problémy a pravzory, které mají kořeny v nevyřešených tématech různého spektra. V našem životě se to pak projevuje negativně, což si málokdy uvědomujeme, že právě síla rodu a karmické DNA je zodpovědná právě za oné problémy v našem současném bytí.
 
MÁME MOŽNOST VYŘEŠIT MNOHÉ A POTÉ ÚSPĚŠNĚ VYKROČIT DO ŠŤASTNÝCH A ÚSPĚŠNÝCH DNÍ, COŽ BEZ ZDRAVÉHO RODU NENÍ MOŽNÉ. 

ABSOLVOVÁNÍM KURZU BUDEŠ MÍT ÚSPĚŠNĚ VYŘEŠENY TÉMATA RODOVÝCH LINIÍ. BUDEŠ VE SPOJENÍ SE SVÝMI PŘEDKY A TVÁ ŽENSKÁ I MUŽSKÁ LINIE BUDE OSVOBOZENA OD VŠECH DESTRUKTIVNĚ PROVÁZANÝCH TÉMAT, KTERÁ MAJÍ NYNÍ SILNÝ VLIV NA TVŮJ ŽIVOT.

CO SE V KURZU NAUČÍŠ

Pochopíš, o čem rodová karma je, jak se utváří a jak Tě omezuje v rovině Tvého bytí. Poznáš, kdo skutečně jsi a jaké místo ve svém rodokmenu zastáváš. Co po Tobě chtějí předkové Tvého rodu a jaký je Tvůj karmický úkol rodu. Najdeš negativní vzorce ve svém rodě, které se přepisují do Tvého současného života. Pochopíš, co se Ti děje a proč. Spojíš se prostřednictvím hlubokých meditačních technik se svými předky. Přijmeš požehnání svých úspěšných předků a také dáš své požehnání předkům, kteří nebyli tak úspěšní a mohou limitovat Tvůj rod. Přivedeš světlo do všech chodeb tvého rodového stromu a vyléčíme všechna traumata, bolesti, neúspěchy a omezení předků. Prostřednictvím mocného rituálu se nejen spojíš se svým rodem, ale také vzdáš uznání všem, kteří tento celek rodiny utvářejí. Začneš vědomě pracovat na své budoucnosti a budoucnosti svých potomků, kteří budou mít volnou cestu do Nového Zlatého Věku. Získáš trvalé napojení na duchovní bytosti rodu, se kterou získáš pouto pro spolupráci. Společně pročistíme linie předků a odvedeme všechny “ zbloudilé “ duše rodu, které jsou s námi energeticky propojeny.

LIDÉ SI ČASTO MYSLÍ...

Na rodové karmě nelze pracovat, protože je to něco, co se týká našich předků. Je to velký omyl, protože naši předci žijí v nás a jsou s námi energeticky propojeni.

Čistit rodové linie může terapeut prostřednictvím různých technik. Z praxe však víme, že žádný terapeut na světě, není schopen rodové linie plně uzdravit. Proto jsme tady my, potomci našich předků a naši předci jsou otiskem v nás. Terapeut může pouze rozpohybovat některé energie, odstranit tíživé bloky, ale nikdy nevymaže rodovou karmu. 

Že není nutné pracovat na rodových linií. To je velký omyl, protože právě z rodových linií si neseme nespočet vzorců jak chování, tak i bloků, které považujeme za vlastní. 

Kurz probíhá dálkově formou samostudia. Můžete tak studovat svým vlastním tempem, kde nejste omezeni časem. Po objednání a uhrazení kurzovného, obdržíte přístupové heslo ke kurzu, kde najdete všechny učební podklady ve formátech PDF a MP4. Součástí kurzu je také on-line podpora lektora. Kurz není časově omezen. 

CENA KURZU

RODOVÉ LINIE. – 2.900 Kč