divider-free-img.png

KNĚZ ŘÁDU MELCHIZEDEKA

Energie Melchizedek nás vyzývá, abychom převzali zodpovědnost za materiální svět a svůj život, učí nás síle a zodpovědnosti tvořivého bytí. Jako „král spravedlnosti a míru“ pomáhá poznat stále přítomnou pravdu a nalézt vnitřní mír.

Vyzývá ke správnému používání vědomé mysli a mentálních schopností. Jeho energie je velmi silná. Proto se doporučuje vědomě se rozhodnout pro jeho podporu, vědomě pozvat jeho sílu. Harmonizuje duchovno a hmotný svět, ukazuje, jak žít v souladu s hmotou a vnášet spiritualitu do materiálního světa. Může nás naučit akceptovat vlastní moc, tvořit v souladu s kosmickým řádem a vládnout v lásce.

Zasvěcení do Kněze řádu Melchizedek je přijetí energie na osobní rozvoj a vibrační posun. Cesta Řádu Melchizedek nás vede inspirací a učí nás používat jeho síly s čistotou srdce, nezneužívat, nýbrž přispívat, aby se lidstvo dále vyvíjelo na své duchovní cestě, což bude v nastávajících letech víc než důležité. Energetického vzestupu se dočkají pouze ti, kteří tento vzestup zvolí, to znamená, že se duchovně probudí a budou ve svém postupu pokračovat.

 

RÁDA TĚ PROVEDU CESTOU POZNÁNÍ

Melchizedek 1. stupeň

1.zasvěcení: Shakti

Přináší lásku, soucit a harmonii do života. Je to speciální dárek tohoto řádu.

2.zasvěcení: Uzemnění

Uzemňuje žáka a posiluje u něj vědomí reality

3.zasvěcení: Duchovní schopnosti

Toto zasvěcení vede ke větší objektivitě žáka správně rozlišovat a posuzovat různé situace v rozlišných úhlech pohledu.

4.zasvěcení: Komunikace

Pomáhá v nastolení komunikace duchovním průvodcům řádu Melchizedeka

5.zasvěcení: Integrace pravé a levé mozkové hemisféry

Aktivuje propojení levé a pravé mozkové hemisféry.

6.zasvěcení: Ochrana žáka od alfy až po omegu

Nastavuje silnou ochranu žáka před negativními energiemi a fyzickým nebezpečím

7.zasvěcení: Rozvoj vědomí

Rozšiřuje pole vědomí a zvyšuje celkovou spiritualitu žáka

8.zasvěcení: Rozvoj soucitu

Začínáme rozumět tomu, že jsme všichni bratři a sestry a pomáhá nám pochopit pojem a význam slova Jednota

9.Zasvěcení: Čištění kauzálního těla

Čištění tohoto těla je specialitou řádu Melchizedeků, které nám pomáhá k lepšímu napojení na Vyšší Já a kde se odstraňují bloky ve spirituálním vývoji

10.Zasvěcení: Spiritualizace čakrového systému

Toto zasvěcení zvyšuje frekvenci čakrového systému a zjednodušuje tím přístup k vyššímu nadsmyslovému vnímání

11.Zasvěcení: Zasvěcení k získání odvahy

Odvaha je schopnost umět překonávat svůj strach. Tímto zasvěcením se zbavujeme různých zakořeněných strachů

 

Melchizedek 2. stupeň

12. zasvěcení: Energetizace

Toto zasvěcení pracuje v rovině aury, ve které se odehrávají naše sny a která se obalí ochranným bílým světlem. Dochází tímto k energetizaci fyzického těla.

13. Zasvěcení: Zasvěcení do světla

Toto zasvěcení aktivuje větší příliv světla do vnitřních orgánů

14. Zasvěcení: Odstranění implantátů

Odstraňuje jakoukoliv astrální i mimozemskou entitu z našeho energetického systému

15. Zasvěcení: Vyrovnání meridiánů

Toto zasvěcení uvádí tok energie v meridiánech do rovnováhy

16. Zasvěcení: Duchovní vzestup

Zvyšuje frekvenci aury, přičemž nám umožňuje kontakt k duchovním bytostem řádu Melchizedeků

17. Zasvěcení: Zvýšení frekvence mentálního těla

Zvyšuje frekvenci tentokrát mentálního těla, což nám taktéž umožňuje kontakt k duchovním bytostem tohoto řádu.

18. Zasvěcení: Zasvěcení do radosti

Toto zasvěcení přináší vibrace radosti. Těmito vibracemi se dociluje přitahování pocitů radosti.

19. Zasvěcení: Zasvěcení ( implantování zlaté kuličky) do Vašeho vědomí

Energie této zlaté koule roste, až proroste vaším vědomím a spojí se s Universem. Začnete dostávat poselství ve formě snů, vizí od duchovních bytostí Řádu Melchizedeků.

Součástí zasvěcení Melchizedek je zasvěcení do duhy Merkaby, aktivace světelného těla a práce s Merkabou.

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

Zasvěcení probíhá na základě mých osobních zkušeností a certifikace v tomto systému s několikaletou praxí.

Zasvěcení probíhá dálkovou formou, která je pro klienta pohodlná a plnohodnotná.

Učení tohoto systému obsahuje:

Zasvěcením může projít pouze klient, který je držitelem jakéhokoliv mistrovského ukončení v některé z linií – REIKI, SHAMBALLA, SEICHIM. 

Zasvěcením Tě provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií 

 Boženka Papáčková

💌 vedomemistrovstvi@seznam.cz

OBJEDNÁVKA ZASVĚCENÍ

Zasvěcení si můžete objednat na uvedeném e-mailu. Co nejdříve Vás budu kontaktovat, kde si domluvíme termín a čas zasvěcení. 

V případě, že Vás nebudu kontaktovat do 3 pracovních dní, je možné, že se email někam zatoulal, proto prosím o další kontaktování. 

vedomemistrovstvi@seznam.cz

CENA ZASVĚCENÍ: 5.000 KČ