divider-free-img.png

KI MANNA

Pokud jsi dosáhl na své cestě až k energiím Ki Manna, opustil jsi již mnoho vzorců myšlení a vyrostl jsi v Duchu. Jsi nyní připraven odstranit závoj a žít v pravdě. Ki Manna obsahuje vše o Já a síle, kterou máš jako bytost Světla. Jsi Mistrem. Zvládl jsi tuto úroveň a nyní jsi připraven akceptovat svou osobní sílu, která v tobě je. Tuto modalitu nazývám Mistr léčitel. Jsi silou, esencí a moudrostí. Ki Manna poznává tvou sílu jako léčitele, učitele a duchovní duši. Budeš pracovat s mnoha průvodci. Budeme je nazývat „přáteli“, můžeme? Již jsi pozorovat mnoho lekcí ve své vlastním osobním životě, když odpadly cihly a malta tebou vytvořených vlastních neživých struktur, abys odkryl nádherné zahrady, jezera a květiny, které byly skryty ve tvé duši. Ano! Jsi obojí – Bůh, bohyně a jako Nejvyšší z toho všeho – čistou esencí. Zavíráš své oči, stáváš se čistou energií a jsi schopen léčit a probouzet každého a každou věc. Nekonáš jen svou léčitelskou práci na této úrovni, nýbrž pracuješ také s jinými úrovněmi, planetami, bytostmi a dimenzemi. Ki Manna má tu sílu vytvořit z tebe Ducha (ve smyslu učinit tě čistým Duchem nebo energií na Zemi, jiných úrovních a planetách) a způsobit léčení a probuzení.

„Ki“ je druh univerzální energie životní síly, jež nás spojuje s energií, působící prostřednictvím světla, zvuku a frekvencí. „Ki“ je energie, jež neodebírá vlastní, osobní zásobu energie, kterou má člověk ve své energetické výbavě.

„Manna“ je druh silné vesmírné energie, která stmeluje životní energii, aby napomohla projevení zvuků, světelného vlnění a frekvence uvnitř silového pole.

Energie Ki Manna je vhodná pro práci s minulými životy, rodinnými příslušníky a přáteli těch, kdož jsou léčeni, neboť to, co účinkuje na jednu osobu s určitým problémem, ovlivňuje zároveň i další osoby, které jsou s léčenou osobou jakkoli spojeny.

Tato energie Ki Manna uzdravuje tělo i ducha. Nemůžete nikoho skutečně uzdravit, jestliže duše je roztříštěná, zpustošená a existuje v mnoha různých náhradních realitách nebo dalších dimenzích. Je nezbytné shromáždit duši a všechny části sebe sama (vyšší, vnitřní a základní), právě tak jako další kousky, které se rozbitím duše dostaly do jiných úrovní reality. Je nutné všechny tyto kousky posbírat do jedné duše, která se nachází zde v tomto současném bytí. Když je tento úkon splněn, stoupá i vaše úspěšnost v uzdravování lidí.

 

Energie Ki Manna funguje tak, že nalézá všechny ztracené, rozbité kousky duše, dílky vašeho Já, dává je dohromady, a potom je zaplavuje láskyplnou energií tak mocně, že je čistí od zoufalství, strachu, bolesti a zmatku, které jsou příčinou počátečního oddělení. Vlastní Já … Sjednocení s vaší skutečnou bytostí…. Energie Ki Manna napomáhá zvyšovat vaše vlastní frekvence, vnáší hlubší porozumění a bezpodmínečnou lásku vůči vám samotným a vede vás též k přijetí sebe sama.

Ki Manna umí léčit na úrovni jednotlivých atomů, avšak zároveň je schopna ovlivnit vědomí mas. Podněcuje další velmi mocné uzdravující procesy, a to takovým způsobem, aby se síly těchto léčebných procesů vzájemně spojily a působily společně. S potěšením můžete sledovat obdivuhodný vliv léčení, jenž se může projevit při působení na rodiny, města a dokonce země – ale také na ostatní planety, dimenze a úrovně.

Energie Ki Manna spolupůsobí také s energií hvězd, s delfíní a velrybí říší, dále s energií krystalů, rostlinné říše i přímo s energií planety Země. Součástí uživatelského stupně energie Ki Manna je i výuka účinné energetické terapie – spíše energetické masáže, stejně tak i výuka použití energie Ki Manna při meditacích a pro osobní rozvoj.

 

 

RÁDA TĚ PROVEDU CESTOU POZNÁNÍ

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

Zasvěcení probíhá na základě mých osobních zkušeností a certifikace v tomto systému s několikaletou praxí.

Zasvěcení probíhá dálkovou formou, která je pro klienta pohodlná a plnohodnotná.

Učení tohoto systému obsahuje:

Zasvěcením může projít pouze klient, který prošel minimálně II. stupněm REIKI. 

Zasvěcením Tě provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií 

 Boženka Papáčková

💌 vedomemistrovstvi@seznam.cz

OBJEDNÁVKA ZASVĚCENÍ

Zasvěcení si můžete objednat na uvedeném e-mailu. Co nejdříve Vás budu kontaktovat, kde si domluvíme termín a čas zasvěcení. 

V případě, že Vás nebudu kontaktovat do 3 pracovních dní, je možné, že se email někam zatoulal, proto prosím o další kontaktování. 

vedomemistrovstvi@seznam.cz

CENA ZASVĚCENÍ: 2.900 KČ