VĚDOMÉ MISTROVSTVÍ

KURZ KARMICKÉ NUMEROLOGIE

Naše jméno prozrazuje, z čeho čerpáme sílu a jakou má tato síla kvalitu, které hlavní vlastnosti si neseme ze svých minulých životů nebo od svých předků. Odhaluje nám, jaké máme úkoly, a cíle ve svém toku života.

Jméno nám říká, kdo opravdu jsme, jaké máme kořeny, jaké zkušenosti a také čeho chceme dosahovat ve svém vývoji.

Karmická numerologie vypovídá o naší karmě, kterou si přinášíme do současného života. Prostřednictvím této nauky získáváme přehled o tom, jak jsme zvládli svojí minulost a co můžeme udělat v současnosti. 

Záleží jen na nás, jestli poslechneme svůj vnitřní hlas a půjdeme cestou, která je nám nabízena naším datem narození – nebo zda se po celý život budeme snažit jít „hlavou proti zdi“.

ON-LINE KURZ

KARMICKÁ NUMEROLOGIE I.

Po zakoupení kurzu obdržíte heslo, kde se jeho pomocí přihlásíte tlačítkem OTEVŘÍT KURZ.

ON-LINE KURZ

KARMICKÁ NUMEROLOGIE II.

Po zakoupení kurzu obdržíte heslo, kde se jeho pomocí přihlásíte tlačítkem OTEVŘÍT KURZ.

Kurz karmické numerologie je rozdělen na dvě samostatné části. Tyto části na sebe volně navazují a společně nabízejí kompletní učivo karmické numerologie.

Pronikneme společně do své osobnosti a do energií ze kterých vychází. Dále do svých životních témat a poslání, ze kterých naše osobnost vychází na základě karmického vlivu. 

Najdeme kritické úseky v životě a pokusíme se pochopit své cesty. 

KURZ KARMICKÉ NUMEROLOGIE I.

Obsahuje kompletní a velmi rozsáhlou nauku karmické numerologie narození. Zabýváme se tedy charakteristikou své osobnosti. Jací jsme. Jaké máme své životní cesty, co si přinášíme od svých předků a jaké karmické provazy jsou s námi spjaty. 

KURZ KARMICKÉ NUMEROLOGIE II.

Vychází z nauky karmické numerologie a zabývá se karmickým vlivem na člověka. Posuzujeme svoji zdravotní stránku v rámci dědičnosti a sledujeme jakým směrem se náš život ubírá v zákonu karmy.

Kurz probíhá dálkově formou samostudia. Můžete tak studovat svým vlastním tempem, kde nejste omezeni časem. Po objednání a uhrazení kurzovného, obdržíte přístupové heslo ke kurzu, kde najdete všechny učební podklady ve formátech PDF a MP4. Součástí kurzu je také on-line podpora lektora. Kurz není časově omezen. 

CENA KURZU

KARMICKÁ NUMEROLOGIE I. – 1.500 Kč

KARMICKÁ NUMEROLOGIE II. – 1.500 Kč