JEMNOHMOTNÁ KOMUNIKACE

INDIVIDUÁLNÍ CHANNELING

Ve své praxi nabízím individuální channelig, který zprostředkovává příjem informací, které klient potřebuje znát, jako součást skládačky, kterou mu dané životní téma zrovna přináší. 

Channeling je forma jemnohmotné komunikace a přináší unikající vhledy do našich životních témat. Žijeme ve hmotě, hmota na nás působí a musíme si uvědomit, že přijmout poselství, která jsou velmi jemná, je někdy prostě náročné. Odprostit vnímání svého srdce bez přítomnosti ega a vlivu omezeného myšlení či zažitých dogmat, bývá náročné. Často cítíme co je správné, ale i přesto v rámci chápání nedokážeme svoji situaci uchopit. Poselství bytostí, které žijí ve vysokých vibracích, na jiných úrovních bytí, a kteří jsou nám nápomocni při našem životním vývoji, je neomezený. Dokáží nám zprostředkovat vhledy, které jsou pro nás unikající a tím nám umožní vidět věci multidimenzionálně. 

 

Channeling nám jednoduše výrazně pomáhá v našich životech, při našich životních cestách a s tématy, které nás postupně vedou naším osobním i kolektivním vývojem.   Jsi zde na Zemi, abys mohl procházet životem a učit svoji duši. Aby jsi poznával, správně i chybně reagoval, aby ses skrze neúspěchy dostal k úspěchům.  Nejtěžším úkolem zde na Zemi je rozpoznat pravdu od iluze. Lidé nemohou růst, pokud vycházejí z polopravd nebo zmanipulovaných názorů. Skutečné pravdy musíme odhalit ve své duši, ve svém srdci. Je třeba napojit se na informace lásky a souznění, což však zde na Zemi je náročné. Často podléháme názorům druhých, jsme vlečeni společenskými normami a systémem, který na nás tlačí a brání nám poznat skutečnou tvář sebe sama.  Zdrojová energie Vesmíru je čistá, lze z ní čerpat hluboké pravdy, které lze následně propojit se svým srdcem. Channeling je cesta k čistým informacím s nejvyšším potenciálem lásky.

KDY VYUŽÍT CHANNELING

Channeling přináší benevolentní a čisté energie ve forma poselství a vhledů do různých témat a situací člověka.

POZOR: channeling nelze vyhotovit pro třetí osobu. Vždy je nutné předávat informace pouze tazateli, který se ptá sám na sebe! 

Channelingu se aktivně věnuji řadu let, kde jsem si vybudovala důvěrné spojení s jemnohmotným světem. 

CO CHANNELING OBSAHUJE

Vždy řešíme jedno téma, jeden okruh. Může se týkat naprosto všech témat, ve kterých potřebujete vyšší vedení nebo vhled.

POZOR: channeling zprostředkovávám pouze ze zdroje informací, který mám osobně ověřený. Není možné se propojovat s bytostmi, které si klient určí nebo vyžádá.

CHANNELINGEM VŠE ZAČÍNÁ

Po získání potřebnýh channelovaných informací vše teprve začíná. Odpovědi jemnohmotných bytostí nás nutí k zamyšlení, k analýze naší situace a dává nám prostor vidět rozšířeněji. Je to jako dívat se z ptačí perspektivy a vidět sama sebe kompletně. Je však už osobní prací každého z nás, aby jednotlivé informace ukotvil v celku své situace. Tento proces někdy vyžaduje čas, někdy klient zažije „aha“ efekty. V každém případě je nutné nespěchat, netlačit na sebe a dát prostor svému uvědomování.

JEMNOHMOTNÁ KOMUNIKACE

INDIVIDUÁLNÍ CHANNELING

Individuální channeling vyhotovuji do týdne od přijetí platby. V každé objednávce řešíme pouze jedno téma. Služba zahrnuje písemné předání informací a zpětnou konzultaci vašich dotazů v rámci channelovaného poslání.

* PÍSEMNÝ ZÁZNAM CHANNELINGU
* ZPĚTNÁ KONZULTACE
* CENA SLUŽBY - 1.560 KČ