GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Od května 2018 začíná platit nový zákon o GDPR, kterého se týká následující článek.

 

GDPR – GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Proč mám jako správce oprávněný zájem získat od Vás následující údaje?


Křestní jméno
, abych Vás mohla oslovit. Příjmení, abych dokázala rozlišit dvě osoby stejného jména od sebe. Tituly, abych ctila Vaše vzdělání. Narozeniny, abych Vám mohla poslat blahopřání k narozeninám a také proto, abych mohla pracovat energeticky na dálku a pro vypracování vaší objednávky. Město a poštovní adresu , abych mohla pracovat energeticky na dálku pro vypracování vaší objednávky. Telefonní číslo, abych vás mohla upozornit na dálkovou práci, či ohledně naší telefonické konzultace. E-mail, abych s Vámi mohla komunikovat pro potřebu domluvení se na termínech. Také abych mohla s Vámi komunikovat v rámci Vaší objednávky nebo zaslat informace o nových projektech. 


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Respektuji a ctím ochranu vašich soukromých údajů. Seznamte se, prosím, se zásadami jejich zpracování a právy, které máte (jakožto subjekty údajů) v souvislosti s GDPR (anglická zkratka pro Nařízení o ochraně osobních údajů).

ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje zaznamenávám a zpracovávám jen tehdy, když mi je dobrovolně poskytnete, například v rámci přihlášky na seminář, registrací k newsletteru, v anketě, při objednávce, atd.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

  • Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (tyto identifikační čísla pouze pokud objednáváte jako podnikatel) telefonní číslo, e-mail, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží nebo služby jste si ode mne koupili, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla.

  • Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracovávám:

Mými ústředními tématy jsou osobní rozvoj v rámci živých i dálkových akcí (včetně seminářů) či konzultací může docházet i ke sdílení informací týkajících se vašeho zdravotního stavu, ať již fyzického nebo psychického, intimity, sexuality, stavu partnerství apod. Sdílení těchto informací však není z Vaší strany nutné ani povinné a je plně na vašem dobrovolném uvážení, jaké osobní údaje o své osobě případně sdělíte mně nebo ostatním účastníkům. Týká se to například vašich specifických dotazů nebo sdílení problémů ve vašem životě a podobně, případně další citlivé nebo osobní údaje, které chcete sami sdílet.

V případě osobních konzultací, během kterých se mnou sdílíte dobrovolně citlivé osobní údaje, nejsou tyto údaje po skončení konzultace nikde uchovávány ani předávány dalším osobám ani dále zpracovávány. Zachovávám maximální diskrétnost.

V případě vašich sdělení citlivých údajů telefonicky nebo jinak údaje nijak nenahrávám ani nezaznamenávám. Pokud se mi rozhodnete svoje citlivé nebo osobní údaje sami sdělit emailem nebo jinak písemně (například když se mě ptáte na řešení nějakého svého problému), vyhrazuji si právo tyto emaily ponechat ve své emailové schránce nebo archivu pošty. Pokud však požádáte o jejich smazání nebo likvidaci, tak je smažu. Nicméně mohou se pak vyskytovat v emailových složkách „Koš“ a podobně. 

ŽÁDNÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEPŘEDÁVÁM TŘETÍ OSOBĚ V ŽÁDNÉ PODOBĚ. NEPŘEDÁVÁM TŘETÍ OSOBĚ ŽÁDNÉ VAŠE CITLIVÉ ÚDAJE ( e-maily, zprávy, apod. ).