divider-free-img.png

EVITAH

Evitah je silná průzračná energie, která má dva aspekty. Jeden aspekt je tvořivý a druhý odblokační. Evitah je prapodstatou tvořivé energie a přes zasvěcení jemnohmotných těl a těla fyzického je bytost napojena na její prazdroj. Od této prapodstaty směrem do hmoty prochází energie i přes archandělské bytosti, které začnou také spolupracovat na vaší cestě pokud je o to požádáte.

Rozdíl při práci se symbolem a energií nezasvěceného a zasvěceného jedince je velmi silný, protože zasvěcený je přímo napojen na prapříčiny a důsledky dějů a při práci s energií je schopen postupně se napojit skrze světy prapříčiny, myšlenek, emocí až do hmoty. Prostupnost se stává zřejmou a působí i na nevědomí. Bytost se schopna utvořit jakoby laserový paprsek a přímo se zaměřit. Při zasvěcení je energie přístupná kdykoliv v dalším životě i když v používání vznikne jakkoliv dlouhá přestávka. Zasvěcenému se otevřou energetické toky a energetické dráhy a propojení jemnohmotných těl s tělem hmotným. Při zasvěcení dojde k ukotvení symbolu ve všech tělech a energie pracuje na velmi jemné úrovni i při jejím nepoužívání směrem k harmonii. Nezasvěcenému je přímé napojení veškerých světů vzdálené a trvá mnohem déle.

 

RÁDA TĚ PROVEDU CESTOU POZNÁNÍ

 

Praktické použití k harmonickým projevům v našem životě je takové, že tvořivě činíme příčiny v souladu s Božskou prozřetelností a aktivně tvoříme vlastní život.

Aktivní práce: Zamýšlíme pomocí Evitah tvořit pozitivní zdravý systém jak jemnohmotných těl, tak těla hmoty. Žádáme o nastolení rovnováhy živlů ve všech světech a vkládáme tuto informaci i do potravin a tekutin, které přijímáme. Vkládáme takto: Evitah; harmonie živlových energií v přijímané potravě. Zamýšlíme nad každou porcí stravy. Postupně se přirozeně přikloníme ke stravě, která našemu typu a záměru bytí nejvíce odpovídá. Vkládání programů přes Evitah je možné i například typu : přitahuji štěstí, přitahuji duchovního partnera, ztělesňuji harmonii. Tyto záležitosti se ve hmotě rychleji projeví. 

 

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

Zasvěcení probíhá na základě mých osobních zkušeností a certifikace v tomto systému s několikaletou praxí.

Zasvěcení probíhá dálkovou formou, která je pro klienta pohodlná a plnohodnotná.

Učení tohoto systému obsahuje:

Zasvěcením může projít pouze klient, který je držitelem jakéhokoliv mistrovského ukončení v některé z linií – REIKI, SHAMBALLA, SEICHIM. 

Zasvěcením Tě provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií 

 Boženka Papáčková

💌 vedomemistrovstvi@seznam.cz

Zasvěcení si můžete objednat kliknutím na tlačítko OBJEDNAT ZASVĚCENÍ. Co nejdříve Vás budu kontaktovat, kde si domluvíme termín a čas zasvěcení. 

Po přijetí platby obdržíte přístupové heslo k učebním materiálům, kde najdete:

CENA ZASVĚCENÍ: 1.900 KČ