ROZBOR

ENERGIE DUCHOVNÍHO DĚTSTVÍ

Duchovní dětství je trojitý cyklus, který utváří období ve kterém se učíme správně reagovat na různé situace. V tomto období získáváme nezbytně nutné zkušenosti, které budeme potřebovat během duchovní dospělosti k tomu, abychom mohli plnit svá životní  poslání. Toto učení vychází z karmických zákonů, které navazují na naše minulé životy, kde se duše postupně vyvíjí. 

Je velmi důležité to, do jaké rodiny se narodíme. Naše rodina nám poskytuje nejvhodnější podmínky k tomu, aby jsme mohli na základě svobodné vůle správně reagovat a rozhodovat se. Tento trojitý cyklus nás vybavuje kvalitami a nabízí nám možnosti růstu.

Některé dítě je například vystaveno osamocení, právě proto, aby v dospělosti umělo jednat samostatně, aby bylo vůdčí, pevné a cítilo jistotu ve svých pozdějších rozhodování se při vlivu karmických provazů. Tento cyklus se například projevuje tak, že rodiče o dítě nejeví dostatečný zájem, neumožňují dítěti pevné spojení rodiny. Dítě se pak učí vše řešit samo, být zodpovědné za své činy a umět si mnoho věcí samo zařídit. Pokud pochopíme energie svého dětství, pak dokážeme odpustit svým rodičům, pochopit důležitost prožitého dětství a poznáme co nás toto období učilo a proč. 

Během duchovního dětství neplníme žádné karmické úkoly. Je to období, kdy vliv okolí utváří růstové situace, které nás nutí reagovat. Je to proces učení se a připravování se na období, kdy budeme v duchovní dospělosti potřebovat různé atributy k plnění svých životních úkolů, poslání a karmických vzorců. Kompletní poznání našeho dětství je tedy klíčem k pochopení našich dalších 

PROČ ZNÁT SVÉ DUCHOVNÍ DĚTSTVÍ

Aby člověk správně poznal svojí životní cestu, musí na ní nastoupit hned od prvopočátku. Vejdete-li uprostřed, pak vám bude podstatná část sebe sama chybět. 

POZOR: rozbor je také vhodný pro rodiče, kteří chtějí rozumět svému dítěti. Rozbory vyhotovuji rodičům dětí do 18ti let. 

Je neuvěřitelné vidět, jak moje náročné dětství formulovalo moji dospělost. Jak do sebe vše naprosto dokonale zapadá.

CO SE Z ROZBORU DOZVÍM

Dozvíte se jak vaše dětství utvářelo vaší osobnost. Pochopíte proč vaše dětství bylo takové jaké bylo a to, co má být jeho výsledkem v dospělosti při plnění karmy. 

ROZBOR

ENERGIE DUCHOVNÍHO DĚTSTVÍ

Rozbor vyhotovuji v MP3 nahrávce nebo písemnou formou. 

* vyhotovení rozboru do 30 dní
* cena rozboru 1.199 Kč

HLEDÁME ENERGIE DUCHOVNÍHO DĚTSTVÍU VŠECH DOSPĚLÁKŮ, KTEŘÍ JSOU NA CESTĚ POZNÁNÍ. RODIČE, KTEŘÍ VĚDOMĚ ROSTOOU A UČÍ SE, MAJÍ TÉŽ ZÁJEM ZNÁT ENERGIE DUCHOVNÍHO DĚTSTVÍ SVÝCH DĚTÍ. UMOŽŇUJE JIM TO VNÍMAT SVÉ DĚTI JAKO DOKONALÉ BYTOSTI.

Každé dítě je dokonalou esencí energie, která k vám přišla, aby se od vás naučila růst. Aby měla ty nejlepší podmínky pro svůj seberozvoj. Děti jsou v prvních letech svého života vědomě napojeny na hlas své duše. Podle toho také reagují a chovají se. Postupně jak rostou, začínají na ně působit vlivy okolí, vlivy rodiny a děti se tak postupně od své dokonalosti odpojují a přejímají vzorce rodinné. 

V dnešní době je však nutné, aby každý rodič své dítě vnímal dle jeho esence a individuality. Potřebujeme podpořit své děti v jejich cyklech učení, protože potom z nich mohou vyrůst silní a připravení jedinci, kteří vědomě přijmou svá životní zadání během dospělosti.

ROZBOR JE TEDY VHODNÝ NEJEN PRO DOSPĚLÁKY, ALE TAKÉ PRO NAŠE MILOVANÉ DĚTI.