divider-free-img.png

EGYPTSKÁ CARTOUCH

Zasvěcení do Egyptského Cartouche mohou obdržet žáci, kteří nemají Mistrovské vzdělání a zasvěcení. Každopádně by měli mít vzdělání v silnější linii.

The Egyptian Cartouche (čteme: kartuš) – je zasvěcení do egyptské magie. Sám název „cartouche“ je ve skutečnosti takový ovál, ve kterém jsou různé hieroglyfy, jež dávají jeden společný význam (jako například jména králů). Egyptský Cartouche sjednocuje archetypální energie jednotlivých božstev tzv. „egyptského panteonu“, které byly typické pro starověký Egypt – (Osiris, Isis, Horus, Bastet, Thovt, Hathor, Ptah, Anubis, Nebthet, Maat atd.). Seznámíte se zde tedy s jednotlivými božstvy egyptského panteonu a s egyptskými symboly a hieroglyfy, nahlédnete trochu i do dějin Egypta a získáte informace o tehdejších léčitelských praktikách, faraonech, kněžích a velekněžích, kteří dobře ovládali magii, znali sílu různých symbolů a dokázali komunikovat s bytostmi, jež pokládali za posvátná božstva. Součástí je zasvěcení 25 iniciačních karet – půjde tedy celkem o 25 zasvěcení do starověkých typických univerzálních symbolů Egypta. Dále projdete iniciací Yodem, což je speciální proces, otevírající vaši srdeční čakru. Symbol YOD pomáhá vyvolat z hlubin vaší osobnosti duchovní schopnosti, které jsou utkvělé a skryté ve vašem nitru a které je potřeba ve vás aktivovat.

 

Všechna tato zasvěcení vám umožní dosáhnout netušených úrovní vašeho osobního duchovního rozvoje, způsobí stav zvýšeného vědomí a jasnost. Starověké egyptské symboly zobrazené na kartách zachycují esenci sil nebo energie, které řídí vesmír. Každá karta může být použitá pro meditaci, věštění (namísto Tarotu), k léčení nebo k magickým účelům či jako talisman – a pokud jsou karty seřazeny do nejrůznějších seskupení, pak mohou posloužit jako vhled do snů či jejich výkladu, k řešení rodinných nebo emocionálních problémů, finančním či obchodním zájmům, k léčení a udržení zdraví, k ochraně, k duchovnímu hledání nebo pro řešení nejrůznějších hádanek života. Karty vám poskytují hojivou sílu, zvyšují vaše dovednosti, ochraňují vás a ukazují směr duchovní cesty. Každý Bůh/Bohyně je představitelem určitého archetypu a nositelem přesně daných schopností a úkolů.

Ale vy především budete tyto „zasvěcené“ karty Egyptského Cartouche používat k léčení (k posílání léčby jiným v nouzi) – nebo pro vylaďování selfu (vyššího vědomí). Některé karty nesou vyloženě jen hojící paprsky, jiné nesou kromě toho i energie, které napomáhají diagnostice a zároveň i léčbě. Vibrace jsou přenášeny na karty podvědomě, jakmile se jimi zabýváme. Normálně jsme v životě příliš zatíženi nadměrným používáním logického myšlení a vytváříme bariéru mezi naším vědomím a naším podvědomím. Egyptský Cartouche vám pomůže dosáhnout jemné rovnováhy. Staví most mezi běžným denním životem a Vyšším vědomím, které je na vzestupu díky věku Vodnáře.

UKÁZKA KARET

1 – OSIRIS

Bůh smrti a podsvětí, soudil duše zemřelých. Osiris byl jeden z nejstarších a nejrozšířenějších bohů Egypta. Osoba otce-stabilita; moudrost, upřímnost, spravedlnost, respekt vůči straším a moudřejším, odpovědnost, filozofické zájmy

2 – ISIS (Eset)

Představovala dokonalou matku a manželku, pečovala o ženy a děti. Jedna z nejuctívanějších bohyní starého Egypta Patronka matek; mateřská láska, soucit, výchova. esoterická umění, vytrvalost

3 – HORUS (Oko Hora)

Jeden z nejdůležitějších a nejstarších bohů Egypta. Bůh v podobě sokola nebo muže se sokolí hlavou. Bůh slunce, nebe, světla, dědic pozemského panství boha Usira a božský vládce Egypta. Patron, ochránce domova a rodiny, odvaha, kreativita, rovnováha, umění, krása, rodina, silné léčebné energie pro fyzické obtíže, rodinná situace, soudružnost rodiny, důvěra a oddanost, šarm a charizma, péče o kreativní talenty (hudební, taneční, malířské…)

4 – BAST

(Bastet)Bohyně v lidské podobě s kočičí hlavou. Byla ochránce faraonů a následně hlavního boha Ra. Říkalo se jí také „Dáma plamenu“ a „Oko Ra“. Bohyně lovu, opatrovatelka koček a lvů, spokojenost, intuice, ochrana, úspěch, oddanost, mentální léčení, velkorysost, opatrnost

6 – HATHOR

Bohyně nebe a ztělesnění nebe, bohyně lásky a radosti, hudby a pití, ochránkyně žen a zemřelých, pomáhala při porodu a výchově dětí. Toto je jen zlomek z funkcí připisovaných bohyni Hathor, nejdůležitější však byla funkce bohyně lásky. Patronka žen, trpělivost, odvaha, výchova, sebejistota, organizace, astrologie, silná vůle, organizátor skupin a podnětů, kariéristka; žena, která vystupuje v roli podporujícího partnera, dobrá, rozená organizátorka, pozitivní vyhlídky, pečuje o sebe, má ráda dobré a pěkné věci (jídlo, nábytek, oblečení…), Harmonie a stabilita života.

 

 

RÁDA TĚ PROVEDU CESTOU POZNÁNÍ

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

Zasvěcení probíhá na základě mých osobních zkušeností a certifikace v tomto systému s několikaletou praxí.

Zasvěcení probíhá dálkovou formou, která je pro klienta pohodlná a plnohodnotná.

Učení tohoto systému obsahuje:

Zasvěcením může projít pouze klient, který je držitelem jakéhokoliv mistrovského ukončení v některé z linií – REIKI, SHAMBALLA, SEICHIM. Druhým stupněm může projít klient po ukončení I. stupně egyptské cartouche. 

Zasvěcením Tě provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií 

 Boženka Papáčková

💌 vedomemistrovstvi@seznam.cz

OBJEDNÁVKA ZASVĚCENÍ

Zasvěcení si můžete objednat na uvedeném e-mailu. Co nejdříve Vás budu kontaktovat, kde si domluvíme termín a čas zasvěcení. 

V případě, že Vás nebudu kontaktovat do 3 pracovních dní, je možné, že se email někam zatoulal, proto prosím o další kontaktování. 

vedomemistrovstvi@seznam.cz

CENA ZASVĚCENÍ

I. stupeň – 2.500 Kč

II. stupeň – 2.500 Kč