E-BOOK

DRAČÍ ZROZENÍ

PROBUĎ V SOBĚ DRAČÍ SÍLU

Draci jsou elementálové bytosti, které pocházejí z andělské říše a žijí na frekvenci, která přesahuje naše omezené viditelné barevné spektrum, a proto jej nedokážeme vidět. 

 Všichni bez rozdílu máme svého draka hned od narození. Tento drak je jako náš anděl strážný, kterého také všichni máme.

Draci pracují však v jiném frekvenčním pásmu než andělé. Draci dokáží fyzicky pročišťovat nižší energie kolem nás a zacházet s hmotou pro nejvyšší dobro.

Andělé udržují předlohu našeho nejvyššího potenciálu a posílají do naše podvědomí impulsy a informace o nejlepším směru našeho jednání.

! PŘIDEJ SE K NÁM A PROŽIJ SKUTEČNOU EUFÓRII POZNÁNÍ !

Všichni jenž kráčí po cestě Vzestupu spolu s naší Zemí, slyší v hlouby své duše volání draků. Nemůže tomu být jinak, protože jsou to právě draci, kdo doprovází lidstvo do Zlatých Věku od prvních počátků stvoření. Ať to byla MU, LEMURIE nebo ATLANTIDA, nyní jsme to MY. Slyšíš-li toto volání, pak věř, že na této Zlaté cestě právě jsi. Neslyšíš-li toto volání, pak se pokus jej zaslechnout. Je to indikátor toho, jakou cestu jsi si vybral/a. 

Vysvětlíme si původ draků a jejich spojení se Zlatými Věky na této planetě. Všichni dnes víme, že do Zlatého Věku právě vstupujeme a draci jsou našimi průvodci.

Projdeme nádhernou meditací, kde spatříme zrození draků a pochopíme jejich význam nejen na této planetě, ale také pro nás jako pro lidstvo. V meditaci podstoupíme požehnání z dračí říše a tím se otevřeme jejich energii.

Najdeme společně s draky další střípky svého životního poslání, které si hlouběji uvědomíme.

Naučíme se jednotlivé draky rozeznat a pracovat s jejich energií tak, aby nám byla cíleně prospěšná.

Navážeme s draky přímou komunikaci prostřednictvím DRAČÍCH OBŘADŮ.

E-BOOK

DRAČÍ ZROZENÍ

Po zakoupení e-booku obdržíte heslo, kde se jeho pomocí přihlásíte tlačítkem OTEVŘÍT E-BOOK.