KURZ

BUNĚČNÉ ČIŠTĚNÍ

V kurzu projdeme kompletním čištěním naší buněčné struktury. Osvobodíme se od nepotřebných vzorců, bloků a strachu, které v našem těle zůstávají skryté v buněčné paměti. 

Můžeme se zbavovat starých vzorců a bloků na mentální úrovni, ale stále budou aktivními v našich buňkách, které na nevědomé úrovni stále působí, a po nějakém čase se vracejí zpět jako naše limity, bloky, strachy a  nemoci, které prožíváme ve svém životě. V některých případech svá omezení a bloky vnímáme na vědomé úrovni, kde víme, co nás trápí. Ale v mnoha případech jsou tyto limity schovány v nevědomí. Odkrývají se až při hlubší práci a dávají nám mimořádný vhled do celkového děje našeho života.

Zbavit se trvale těchto omezení můžeme pouze tím, že vyčistíme svoji buněčnou strukturu. Pracujeme-li pouze povrchově, pak po určité době daný limit opět vyvstane a dále nás konfrontuje. 

 

V kurzu pracujeme na buněčném čištění našeho těla – pracujeme tedy se svými nevědomými vzpomínkami, bloky a také vzorci za pomoci vedených cvičení a meditací. Kurz je zaměřen na sestavu našeho vlastního těla, jako jsou naše bolesti, vzpomínky, přísahy, psychické dohody, cizí energie a další naprogramování.

Podstatou buněčného čištění je, že každý za sebe na disharmonických blocích musí pracovat sám. Je to naše tělo a naše buněčná paměť a nikdo další nemůže s úspěchem do těchto vzorců zasahovat. Buňky žijí v našem jedinečném těle, a my jsme jeho jedinými tvůrci. 

JAK BUNĚČNÉ ČIŠTĚNÍ POMÁHÁ

Lidské tělo je složeno z buněk. Pokud naše buňky pracují ve vzájemné harmonii, pak nemáme ve svém životě žádné fyzické, psychické nebo duševní omezení. Toto je stav, kterého téměř nikdo není schopen dosáhnout, protože vše se neustále mění. Je tedy potřeba na sobě pracovat a své tělo nejen milovat, ale také o něj pečovat. Mnoho z nás pracuje na svých programech pouze povrchově. Často odkládáme své problémy protože se bojíme jejich následků a bolesti, snažíme se je schovat a tváříme se, že na nás vlastně nemají vliv. Výsledkem tohoto jednání je omezení založené na vědomém nebo nevědomém strachu a následná nemoc. 

ON-LINE KURZ

BUNĚČNÉ ČIŠTĚNÍ

Po zakoupení kurzu obdržíte heslo, kde se jeho pomocí přihlásíte tlačítkem OTEVŘÍT KURZ.

Různé duševní programy, emoce, názory a přesvědčení, programy sebezničení, smlouvy a přísahy, stejně jako karmické rodinné vzorce za 7 – 12 generací, máme uložené v našich buňkách. Když cítíme nějakou emoci, náš mozek na to reaguje tím, že vyšle „vzkaz“ v podobě chemické látky do buněčných receptorů na určité místo v těle.

A pokud my tento pocit potlačíme (což my všichni často děláme), tato chemická látka se zarazí v těchto buňkách a dané buněčné receptory zablokuje. To může po nějaké době vyvolat buď tělesné onemocnění nebo třeba i duševní a emocionální problémy.

BUNĚČNÁ VZPOMÍNKA

Uvnitř „lidského počítače“ je vše, co se děje v našich životech, zaznamenáno v podobě vzpomínek. Všechny naše vzpomínky tvoří přes 90 % toho, co by se dalo označit za nevědomí, což znamená, že si je těžko vybavujeme nebo o nich vědomě nevíme. Asi 10 % tvoří vědomé vzpomínky, což znamená, pokud chceme, dokážeme si je vybavit.

Podstatou vzpomínek je určitý energetický vzorec, ale vzpomínka jako taková je pouhý obraz. Možná vás nepřekvapí fakt, že to, co vidíte nebo si myslíte, že vnímáte ve vnějším prostředí, je do značné míry ovlivněné tím, co máte naprogramováno uvnitř sebe.

Emoci, která způsobila blok ve vašich buňkách, je potřeba uvolnit – a tak vymýtit toxické látky v těchto buňkách nahromaděné.

Je potřeba zpřístupnit tzv. buněčnou vzpomínku, která je v jádru vašich obtíží nebo nemoci a pomůže vám se lehce a účinně zbavit vší bolesti a všech nevyřčených emocí, které jsou s daným problémem spojeny. To vám umožní odpustit.

Odpuštění uvolní z buněk toxické látky, které způsobily dané onemocnění nebo problém, což spustí proces přirozeného uzdravování na buněčné úrovni. To potom může vést k uzdravení na všech úrovních – tělesné, duševní i emocionální.

 

PROBLÉMY, JEŽ V SOBĚ ZADRŽUJEME NA ÚROVNI BUNĚK, MOHOU ZAHRNOVAT

= buněčný hněv a touhu po pomstě =

= stud a nízkou sebedůvěru =

= ponížení =

= energie rodičovské kontroly a různých psychických dohod =

= vaše vlastní přesvědčení, posuzování nebo obrazy dokonalosti =

= bolest nebo obrazy bolestných vzpomínek =

= karmické vzorce z tohoto nebo z minulých životů =

= popřené a potlačené pocity =

= strach důvěřovat sobě nebo druhým =

= jakékoliv jiné vnitřní problémy, které jste v sobě doposud nepročistili. Těmto problémům se říká základní nebo také „jádrové“ problémy, protože pokud se něco nachází ve vašem energetickém poli na úrovni buněk, bude to mít zcela zásadní dopad na všechny oblasti vašeho života =

JSI TO PRÁVĚ TY, KDO MŮŽE PRACOVAT NA VŠEM, CO SI NEPŘEJEŠ VE SVÉM ŽIVOTĚ MÍT! 

CENA KURZU

55 KROKŮ DUCHOVNÍHO RŮSTU – 1.790 Kč