BOŽÍ PEČEŤ

Boží pečeť je linie, která pracuje na principu „rozpečetění“ a „zapečetění“ dlaní.

Je to jeden z druhů aktivace BOŽÍHO SVĚTLA, tedy BOŽÍ ENERGIE, která je nejsilnější a nejčistší formou energie.

Energie jsou naprosto odlišné od Reiki.

Naučíte se aktivovat Boží Světlo, tím obnovíte své spojení s 12D úrovněmi, oživíte tak 12 vláken DNA, změníte své osobní vibrace.

Boží pečeť činí z člověka novou bytost – pokud tento proces přijme.

Celistvosti zdraví dosáhnete vědomým pozorováním toku energií uvnitř těla a mezi tělem a jeho okolím. To vyvolá vědomé spojení s okolím – energie, informace. Spojení vyvolá autoregulaci – samoléčení = řád, celistvost s jednotou. Celistvost se projeví jako pohoda, vnitřní klid, zdraví, automatické léčení.

 

RÁDA TĚ PROVEDU CESTOU POZNÁNÍ

 

BOŽÍ PEČEŤ

NEPRACUJETE S ENERGIÍ (jako je REIKI ) PRACUJETE SE SVĚTLEM A INFORMACEMI. Světlo a informace, se kterými budete pracovat, pronikají (prolínají se) do 12D (to jsou úrovně i vědecky prokázané. My se běžně pohybujeme ve 4 D, 3D = výška, šířka a hloubka, 4D = výška, šířka a hloubka + čas Některé částice dokonce překračují rychlost Světla a proto je pro nás těžko uchopitelné – a je i zbytečné se o to snažit – jak vlastně Boží Světlo funguje.

INFORMACE K ZASVĚCENÍ

Zasvěcení probíhá na základě mých osobních zkušeností a certifikace v tomto systému s několikaletou praxí.

Zasvěcení probíhá dálkovou formou, která je pro klienta pohodlná a plnohodnotná.

Učení tohoto systému obsahuje:

Zasvěcením může projít  kdokoliv. Doporučuji ovládat práci s energiemi.

Zasvěcením Tě provede Učitel-Velmistr/Reiki a jiných systémů/ vysokovibračních linií 

 Boženka Papáčková

💌 vedomemistrovstvi@seznam.cz

OBJEDNÁVKA ZASVĚCENÍ

Zasvěcení si můžete objednat na uvedeném e-mailu. Co nejdříve Vás budu kontaktovat, kde si domluvíme termín a čas zasvěcení. 

V případě, že Vás nebudu kontaktovat do 3 pracovních dní, je možné, že se email někam zatoulal, proto prosím o další kontaktování. 

vedomemistrovstvi@seznam.cz

CENA ZASVĚCENÍ: 2.600 KČ