VĚDOMÉ MISTROVSTVÍ

AKTIVACE SVĚTELNÉHO TĚLA KA

Z naší planety se stává hvězda – a aby byl tento důležitý duchovní cíl úspěšně doveden do konce, musí se zvýšit vibrace všeho na Zemi, včetně každého člověka. Tomuto postupnému zvyšování vibrací říkáme ,,vzestup“.

Vzestup je proces, při kterém se duchovně vyvíjí lidstvo i společenství delfínů a velryb, spolu s matkou Zemí a minerální, rostlinnou a živočišnou říší. V tomto procesu vývoje všichni postupně přecházejí z vibrací 3. dimenze (3D) do vibrací 5. dimenze (5D).

ON-LINE KURZ

AKTIVACE SVĚTELNÉHO TĚLA KA

Po zakoupení kurzu obdržíte heslo, kde se jeho pomocí přihlásíte tlačítkem OTEVŘÍT KURZ.

Proces vzestupu obnáší mnoho úrovní kosmických zasvěcení, kterými musí bytosti projít, aby dosáhly dalšího vývojového stupně. Při průchodu každou úrovní zasvěcení se vibrace těla dané bytosti zvýší (ať už se jedná o člověka, zvíře, rostlinu, kámen atd.) – a tak se přispívá ke zvýšení celkové vibrace Matky Země. K tomu všemu je nutná genetická změna stavby buněk všech forem života na Zemi.

Hybnou silou celé této velké přeměny je proudění velmi silné fotonové energie, která vychází z Velkého Centrálního slunce a naši planetu zahaluje přibližně 2x za Platónský rok (25.920 let, tedy přibližně vždy po 11.000 letech) – a trvá ро dobu 2.000 let.

Jak již bylo řečeno, za ,,Centrální slunce naší galaxie je považována planeta Alcyon (v souhvězdí Plejády) – a naše sluneční soustava ho oběhne za 1 Platónský rok (tj. za 26 tisíc let).

Tento unikátně sestavený kurz je postaven tak, aby Vás provedl nejen teorií, ale také procesem vizualizačním a meditačním – k čemuž je kurz doplněn o mp3 a mp4 nahrávky pro snadný nácvik vyučovacích technik. 

CO MI KURZ PŘINESE

Cílem vzestupu je: aktivovat svoje světelnétělo „Merkaba“ a tím obnovit ztracené schopnosti člověka, prodloužit délku jeho života, obnovit možnosti plné regenerace zdraví a možnosti svobodné seberealizace ve shodě s plánem Stvoření a Duše. Jinými slovy: máme dosáhnout stavu Kristova vědomí.

Pod pojmem „vzestup“ je tedy myšlen proces návratu ke 12 řetězcům DNA – tj. k dosažení stavu Krista. Je to proces, ve kterém jedinec postupně po krůčcích zvyšuje své vibrace, dokud neobsáhne všech 7 paprsků, aby vibroval v nepodmíněné lásce. (Při tomto procesu se připojuje ještě dalších 10 řetězců DNA v systému těla a mozku).

Kurz probíhá dálkově formou samostudia. Můžete tak studovat svým vlastním tempem, kde nejste omezeni časem. Po objednání a uhrazení kurzovného, obdržíte přístupové heslo ke kurzu, kde najdete všechny učební podklady ve formátech PDF a MP4. Součástí kurzu je také on-line podpora lektora. Kurz není časově omezen. 

CENA KURZU

AKTIVACE SVĚTELNÉHO TĚLA KA – 2.700 Kč