divider-free-img.png

MÁ CESTA DO VELKÉHO SVĚTA

Seznamte se s mojí životní cestou, díky které mohu být tím, kým dnes jsem. 

Moje cesta se mi zdála být neuvěřitelná. Nikdy jsem nepatřila mezi ty, kteří hovoří o darech od dětství, o nevysvětlitelných zážitcích a magické historii svého rodu. Velkou část mého života utvářel hmotný svět, ve kterém jsem se učila žít za velmi ztížených podmínek. Připravovala jsem se na dráhu silně duchovních atributů, pro které jsem musela tři desetiletí žít v naprostém zapomnění.

Narodila jsem se 10.10.1983 

Svůj život vnímám cyklicky, což mi dává smysl a učí mě správně reagovat na situace, které přicházejí.

Ve svých 31 letech jsem ukončila své duchovní dětství, kde do mého života začala aktivně svítit hvězda životního poslání, která mi ukazovala cestu Nastal obrat o 180 stupňů a začal se psát příběh, který změnil celý můj svět i svět mých blízkých. 

V roce 2015 jsem po mnohaleté praxi s mariáškami založila svůj první oficiální web, kde jsem se aktivně věnovala poradenství na základě náhledu do karet. Bylo to mé první setkávání se s lidmi v této oblasti. Vlastně takový začátek kariérní seberealizace. Práce mě velice naplňovala a bavila. Cítila jsem souznění a pro dávku silné empatie a vlastní zkušenosti s náročnými životními situacemi během svého duchovního dětství, jsem měla mnoho pochopení pro své klienty. V této době jsem zasadila kořeny, které dodnes udržují mojí praxi. V tuto dobu jsem začala intenzivně rozvíjet svůj duchovní potenciál a schopnosti. Procházela jsem iniciacemi, zkouškami a všemožným učením. Každé toto učení vyvolal nějaký osobní zážitek, který mi vždy otevřel dveře daného tématu. Bylo to jako na horské dráze, kde se něco stalo, a já potřebovala analyzovat proč. Dnes, s odstupem času vidím, jak je vše dokonale zařízené a uvědomuji si, že vše to, co mi doposud život připravil bylo nedílnou součástí mě samotné.

Po dvou letech praxe jsem začala cítit jistou nespokojenost. Práce s kartami mi ukazovala, že nejsem tou, která by měla určovat vhledy. Přála jsem si, aby každý klient rostl stejně jako já. Aby každý mohl vnímat souvislosti a rozumět situacím, kterým čelí. Toto mé přání ale bylo ve stávající pracovní pozici nedosažitelné. Pochopila jsem, že klienti, kteří přicházejí se neptají „co mi daná situace učí“, ale „jak to dopadne“. Sama jsem se stávala někým jiným pod tíhou všemožného studováním a získávání velmi cenných zkušeností. Toužila jsem předat lidem víc, a to vedlo k prvním myšlenkám na Školu Vzestupu. 

 

Tento projekt jsem začala brzy stavět. Měl to být web, který umožní studium různých projektů a kurzů. Stáhla jsem se proto do sebe a do své tvorby. Psala jsem a tvořila. Moje dosavadní pracovní náplň byla u konce, protože škola pohltila všechen můj čas. Bylo to období, kdy jsem sama procházela velkým rozvojem a transformacemi. Řekla bych, až jedno z nejdůležitějších období. Byla jsem v ústraní a přitom otevřená všemu. A právě takto se  začal ukazovat další můj směr.  

 

Vědomé Mistrovství je další obrovský  kus mé práce směrem k mému nitru a také ke klientům. Předcházel tomu dlouhý 9ti letý cyklus mého seberozvoje, kde jsem v tomto časovém horizontu došla k uvědomění si toho, kým jsem a co je mým skutečným životním úkolem. Našla jsem si své místo v propojení polarit duchovního a fyzického vnímání života což mi umožnilo cítit celek. Stala jsem se tím, kým doopravdy jsem. Uvědomila jsem si, že cykly mého rozvoje se vždy prolínali s mojí prací, kde docházelo ke změnám, a to jen proto, že to, co jsem vykonávala pro své klienty, tím jsem také byla. Že do své práce nedávám pouze teorii, ale sama sebe a že, v tomto aspektu vždy docházelo k naprostému propojení. 

Cítit, je jiné než znát. A proto považuji za nejdůležitější předávat pocity, vlastní zkušenosti a prožitky, a přitom nechat každému jeho vlastní volbu, která je přizpůsobená každé individualitě. Všichni jsme hledači, všichni se učíme, ale je důležité vnímat právě to, co cítíme. 

divider-free-img.png

Boženka Papáčková

Certifikovaný Velmistr/Učitel REIKI a jiných systémů – lektor/terapeut

Ráda se stanu i Tvým průvodcem na té nejkrásnější cestě, kterou život je.

💌vedomemistrovstvi@seznam.cz